Välkommen till DK Utbildning AB

DK Utbildning erbjuder arbetsmiljö-, trafik- och försäkringskravsutbildningar.
Kvalitet, ödmjukhet och gott bemötande gentemot våra deltagare ska genomsyra
alla våra utbildningar.  
Genom att vara medveten om de risker som finns kan vi göra något för att förebygga dem. Alla har rätt till en säker arbetsplats; ingen ska behöva skada sig.  

Det vi vill tillföra är kunskap och verktyg för att kunna hantera de risker man kan ställas inför på sin arbetsplats. Dagligen sker det olyckor på våra svenska arbetsplatser. Bara genom insikt och kunskap om de risker som finns, så kan vi vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga olyckor.

Välkommen att kontakta oss för er utbildningsinsats!

Daniel Kullgren

 

Ny hemsida är på ingång

Denna sida är inte uppdaterad med våra tjänster och utbud , men snart kommer vår nya hemsida att lanseras med nya funktioner och fler utbildningar, kurser och även produkter. 

Kommer inom kort

Planerade kursdatum: