HETA ARBETEN

 

Om HETA ARBETEN

Heta Arbeten® är ett samlingsnamn för arbetsmoment som kan riskera att orsaka brand. 
Exempel på Heta Arbeten® kan vara Svetsning, kapning, lödning, varmluftpistol. mm.
Brandfarliga heta arbeten som genomförs på en tillfällig arbetsplats kallas för Heta Arbeten®

Alla företag som utför eller får utfört arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning,
är skyldiga att följa Svenska Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagens säkerhetsregler
vid Heta Arbeten®.

En tillståndsansvarig ska utses av beställaren och det krävs certifikat om man utfärdar tillstånd
regelbundet. Den som utför och brandvakten måste ha giltigt certifikat från den stunden då arbetet påbörjas. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. 

Efter godkänd utbildning utfärdas certifikat som är giltigt i 5 år.

Grundkompetens

Mål & Syfte

Deltagarna ska kunna vidta åtgärder för att kunna förebygga brand vid brandfarliga Heta Arbeten®.

Kursen vänder sig till alla som är inblandade i heta arbeten:

Tillståndsgivare (Beställare)
Hetarbetare (Utförare)
Brandvakt

 Utbildningsplan

 • Om Heta arbeten
 • Lagar och försäkringsvillkor
 • Organisation och ansvar
 • Brandkunskap
 • Tillståndslistan
 • Riskbedömning och förebyggande vid heta arbeten
 • Släckredskap och praktisk övning
 • Säker gashantering/larmning
 • Tätskikt tak/Balkong
 • Certifieringstest

  Då certifieringstestet görs via hetaarbeten.se, så rekommenderar vi att deltagarna har tillgång till dator, smartphone eller surfplatta.

Utbildningstid:
ca 7-8 timmar

Förkunskaper:
18 år
God förståelse i svenska språket.

Heta Arbeten

Pris: 2990:- /ex moms.

I priset ingår kurslitteratur.
Brandskyddsföreningens certifieringsavgift.
Frukost, lunch samt eftermiddagsfika.