Laddar in

Integritetspolicy

1. Cookies

1.1 När du använder vår webbplats kommer så kallade “cookies” att lagras på din hårddisk. Cookies är små textfiler som används för att förbättra upplevelsen av webbplatsen, till exempel för att spara språkinställningar eller dylikt så du inte behöver göra dessa på nytt för varje besök. Vi använder oss av två olika typer av cookies, permanenta cookies och session cookies.

1.1.1 Permanenta cookies. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På denna webbplats används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.

1.1.2 Session cookies. En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder denna webbplats tjänster.

1.2 Om du invänder mot användning av cookies och inte vill att dessa lagras på din dator, kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar, se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

1.3 Våra Cookies som används

Namn Utgivare Typ

2. GDPR- Hantering av personuppgifter

DKUAB erbjuder som huvudsakligen erbjuder utbildningar till företag och och personer. I vår verksamhet innebär även detta att vi kommer
att behandla personuppgifter, vi är självklart måna om att följa gällande lagstiftning vid vår hanteringen.
Så nedan följer hur vi hanterar dessa uppgifter.

Vid bokning av utbildning
När ni som kund bokar en utbildning kommer vi att begära information om:

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer
 • E-post

Detta gör vi för att vi ska kunna följa upp bokningen, fakturera kund och stämma av antalet deltagare med antalet anmälda.

Registrering av kursdeltagare

På utbildningen kommer samtliga deltagare att få registrera sig, uppgifter som vi registrerar är:

 • Namn
 • Personnummer
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Företag

Behandling av personnummer

När du som deltagare  registrerar dig kommer vi att spara dina personuppgifter, enligt lagen får personnummer endast behandlas om det är klart motiverat till ändamålet,
det är nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.
När du som deltagare registrerar dig kommer vi att spara dina personuppgifter och personnummer av följande skäl:

 1. För att kunna hantera och utfärda ditt/dina Certifikat/Utbildningsintyg.
 2. För att säkerställa att det är rätt person.
 3. För att kunna i efterhand kunna utfärda intyg/certifikat på begäran, om man förlorar sitt kort.

Du har rätt att invända invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse.
Du kan även be om att få dina uppgifter raderade.

Hur länge spar vi uppgifterna

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.
Företag vi delar dessa uppgifter med är:

 1. Brandskyddsföreningen – Detta för att kunna fullgöra avtal

Inkommande E-post

E-post lagras tillsvidare för att kunna bedriva verksamheten, och dessa ska makuleras efter max 2 år.

Kontakt för frågor enligt ovanstående kan ställas till:

info@dkutbildning.se