Laddar in

Arbete på väg - Nivå 1+2

Kurslängd: 1 dag

Pris: 2 200:- /ex moms

Svenska

I Priset ingår:
Frukost, Lunch
Kursmaterial
Certifikat/Intyg vid godkänt resultat.

Ladda ned produktblad

Om Arbete på väg - Nivå 1+2

Alla som har vägnätet som sin arbetsplats behöver ha kompetens för detta.  Detta för både de arbetare och vägtrafikanters säkerhet.
Arbetsgivare ska säkerställa att personalen har den kompetens som krävs och ska även kunna intyga detta.

Intyget är en del av dokumentation som kan efterfrågas av till exempel kontrollanter och Arbetsmiljöverket.

Denna utbildningen kombinerar APV Nivå 1+2 och utförs lärarledd

Endast nivå 1
Arbetsgivaren ansvarar för att personalen får tillräcklig uppdatering av nyheter och förändringar inom området.
Ny repetitionsutbildning bör genomföras var 15:e månad och den bör i tid omfatta minst halva den ordinarie utbildningstiden.
Denna kan repeteras via trafikverkets webutbildning, Utbildningen kan genomföras i grupp men arbetsgivaren ska intyga att varje person har den kompetens som krävs.

Till Arbete på väg nivå 1

För vem?

Nivå 1 Arbete på väg (APV) omfattar kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är beställare. V3 – principen ingår som en del av utbildningen.
Nivå 2 Fordon på väg omfattar kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon.

Målet med kursen

Efter denna utbildning ska grundläggande kunskap om de risker som finns vid vägarbete och hur dessa risker ska förebyggas. Vilka krav som ställs och hur man ska leva upp till dem. Grundkunskaper som gäller alla som har vägen som arbetsplats. Deltagarna skall vara behörig att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Man ska också få kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för sig själv och sina kolleger men även god trafiksäkerhet för de trafikanter som eventuellt.

Ur kursinnehållet

 • APV Nivå 1
  • Personlig skyddsutrustning
  • Eget ansvar och egen riskbedömning
  • Skyddsanordningar
  • Rättigheter, skyldigheter och ansvarsfördelning på vägarbetsplatsen
  • Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats
  • Trafikantbeteende
  • V3 principen. Varna, Vägleda, Värna
  • Hastighet och krockvåld
  • Information om AML och dess föreskrifter
  • Trafikverkets, trafikingenjören och projektledarens roll i objektet
  • Arbetsgivarens roll i objektet

 • APV Nivå 2
  • Allmänt om vägarbeten
  • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
  • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
  • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
  • Lyktor på fordon
  • Arbete från arbetsplattform
  • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Riskanalys
  • Regler för förare av väghållningsfordon
  • Fordons placering på väg
  • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar.
  • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete.
  • Arbetsmetoder
  • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras

Kurstillfällen

Ska vi komma till er? Skicka en bokningsförfrågan här.