Laddar in

Arbete på väg - Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3)

Kurslängd: 1 dag

Pris: 2.400:-/deltagare

Svenska

Fika, lunch och certifikat ingår vid utbildningar hos oss.
Företagsbelagda utbildningar offereras.

Ladda ned produktblad

Om Arbete på väg - Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3)

Arbete på väg (APV) Steg 1 omfattar kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är beställare.
V3 – principen ingår som en del av utbildningen.

STEG 1.1 Allmän grundkompetens

STEG 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

STEG 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete

För vem?

Steg 1.1 Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän Grundkompetens
Steg 1.2 Förare av väghållningsfordon ska utöver allmän grundkompetens (Steg 1:1) även ha Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon
Steg 1.3 Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens (Steg 1:1) ha denna kompetens.

Målet med kursen

Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapstest för att säkerställa att kunskapskraven har uppnåtts. Skulle någon av deltagarna inte klara kunskapstest återkopplar DK Utbildning till aktuell arbetsledare. Vi ger då feedback i vilka områden som deltagaren behöver repetera samt möjlighet att göra om testet vid ett annat tillfälle.

Efter avslutad utbildning samt godkänt kunskapstest utfärdar DK Utbildning ett utbildningsbevis där det framgår vilken typ av utbildning som är genomförd.

Ur kursinnehållet

Steg 1.1 Utbildningen omfattar en förståelse för Trafikverkets säkerhetskrav, hur en säker vägarbetsplats utformas, vägarbetsområdets zoner och vilka vägmärken och skyddsanordningar som kan användas. Den ger en grundläggande förståelse för vilka regler och lagar som styr samt vem som ansvar för vad. Den betonar även det egna ansvaret samt vikten att förstå de säkerhetsreglerna som finns på den aktuella arbetsplatsen.

Steg 1.2 Utbildningen omfattar kunskap kring hur väghållningsarbete från fordon ska ske på ett trafiksäkert sätt. Hur ska fordonet placeras och hur undviker föraren de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. Vilka vägmärken är tillåtna och hur ska fordonet ska utrustas på korrekt sätt. Hur ska fordonet placeras för att uppnå en säker arbetsmiljö samt en hög trafiksäkerhet för trafikanterna. Kunskap om Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS) samt vad Trafikförordningen, Väglagen och Vägförordning.

Steg 1.3 Deltagaren ska efter utbildningen inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter. Kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande och ha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför. Kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete samt undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.

Kurstillfällen

Ska vi komma till er? Skicka en bokningsförfrågan här.