Laddar in

Heta Arbeten®

Kurslängd: 6.5 timmar

Pris: 2 900:-/ deltagare

EnglishSvenska

I Priset ingår:
Frukost, lunch och kursmaterial.
Brandskyddsföreningens certifieringsavgift.

Ladda ned produktblad

Om Heta Arbeten®

Heta Arbeten® är ett skadepreventionskoncept som sedan 1990 har minskat skadekostnaderna för bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats med 80%. Skadepreventionskonceptet är den största skadeförebyggande åtgärd mot bränder som har gjorts i Sverige de senaste 30 åren.

Vad är Heta Arbeten®
Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, så kallade Heta Arbeten, ska utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

För vem?

Tillståndsansvarig = ägare eller brukare av fastighet, eller total-/generalentreprenör
ska skriftligen utse en tillståndsansvarig.

Heta Arbetare = Den som utför Heta Arbeten® ska ha behörighet när arbetet påbörjas.
Brandvakt = Den som ska bevaka arbetet. Denna ska ha certifikat,  eller vara aktiv brandman

Målet med kursen

Efter utbildningen ska deltagarna ha fått fördjupad kunskap i att förebygga
brand vid Heta Arbeten® och kunna tillämpa säkerhetsreglerna.

Ur kursinnehållet

  • Lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Säkerhetsreglerna vid Heta Arbeten®
  • Förebyggande brandskydd
  • Praktisk övning
  • Certifieringsprov

Kurstillfällen

Ska vi komma till er? Skicka en bokningsförfrågan här.

Stad

Datum

Kurslängd

Pris

Platser kvar

Sollentuna 20 augusti 2019 6.5 timmar 2 900:-/ deltagare Platser kvar Boka nu