Laddar in

Ställningsbyggnad 2-9 meter

Kurslängd: 1 dag.

Pris: 2 500:-

Svenska

Fika, lunch, material och certifikat ingår vid utbildningar hos oss.
Företagsbelagda utbildningar offereras.

Ladda ned produktblad

Om Ställningsbyggnad 2-9 meter

Syftet med  utbildningen är att möta de utbildningskrav som finns i lagstiftningen:

Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs,
och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)

Enligt AFS 2013:04 Ställningar § 47, ska den som uppför, väsentligt ändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbete.

För vem?

Utbildningen vänder sig till alla som bygger, ändrar eller
nedmonterar ställning upp till 9 meter.
Samt arbetsledare och andra som behöver känna till vilka
säkerhetskrav och regler som gäller kring ställningsarbete.

Målet med kursen

Deltagarna ska få teoretisk kunskap att kunna bedöma samt vara medvetna om risker som kan uppstå vid byggnation.

De ska även kunna utfärda en plan för uppförande av prefabricerade ställningar med bomlagshöjd upp till 9 meter.

Ur kursinnehållet

  • Genomgång av regler för ställningar i Sverige
  • Genomgång av olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar
  • Olika metoder att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar
  • Förankring av ställning
  • Kontrollera färdig ställning innan överlämning
  • AFS 2013:4: Innehållet
  • Kunskapsprov

Kurstillfällen

Ska vi komma till er? Skicka en bokningsförfrågan här.