Laddar in

Trafikreglering utökad utbildning

Kurslängd: 1 dag

Pris: 2000:-/deltagare

Svenska

Förkunskap
Arbete På Väg Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3)

Ladda ned produktblad

Om Trafikreglering utökad utbildning

Utbildningen syftar till att du ska känna dig säker i din roll när du arbetar med trafikdirigering som flaggvakt, med lotsbil eller tillfällig trafiksignal. Utbildningen utgår ifrån de säkerhets- och arbetsmiljökrav som finns när du arbetar som vakt. Du får kunskap om vaktens utrustning, vilka tecken du får använda för att dirigera trafiken och hur du ska agera så att hög säkerhet uppnås för de som arbetar och för trafikanterna. Du får kunskap om kraven på lotsbilens utrusning och hur lotsning sker på ett säkert sätt förbi vägarbetsplatsen.

V3-principen (varna, vägled och värna) ingår som en del av utbildningen.

För vem?

Personal som utför vakt eller lotsarbete samt sätter ut tillfälliga trafiksignaler vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare.

Målet med kursen

Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna och förstå:

• Vilken utrustning en vakt ska använda
• Vilka tecken som vakten får använda
• Hur man anordnar en postplats där trafikanter närmar sig
• Vilka skyddsanordningar som man kan använda
• Agerar på ett informativt och korrekt sätt
• Hur lotsning genom och förbi arbetsplatsen utförs
• Hur signalanläggning sköts
• Tömningstider i förhållande till trafiken
• Hur man planerar och utför dubbellotsning
• Praktisk övning i vakt/Lots uppträdande

Kurstillfällen

Ska vi komma till er? Skicka en bokningsförfrågan här.